Slovensko bude jednou z najstarších krajín Európy

23.3.2015

Slovensko vymiera. Vyplýva to z údajov, ktoré 12.3.2015 publikovali výskumníci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Inštitútu informatiky a štatistiky (Infostat) v Demografickom atlase SR.

Publikáciu Demografického atlasu pripravovali dva roky a vychádza deväť rokov po predošlom atlase. Pri jeho vypracovávaní vychádzali z údajov Štatistického úradu SR a údajov Ministerstva vnútra SR.

Výsledky demografickej štúdie nie sú pre Slovensko optimistické. Výrazné starnutie obyvateľov v krajine je nezvratné. Ak sa počet dôchodcov zvýši trojnásobne, nie je možné, aby sa to zaobišlo bez ekonomických a sociálnych problémov.

Aj napriek tomu, že starnutie obyvateľstva na Slovensku prebieha výrazne už od roku 1990, Slovensko patrí stále z pohľadu veku obyvateľov medzi tri najmladšie krajiny. Avšak tento trend sa má zmeniť a už v roku 2060 budeme patriť medzi tri najstaršie krajiny vEurópe. Dôsledky sú zrejmé. Ak sa počet dôchodcov zvýši trojnásobne, dôchodkové zaťaženie sa musí zvýšiť. A to bez ohľadu na výkonnosť ekonomiky.

Okrem postupného starnutia obyvateľstva máme na Slovensku aj ďalší problém, ako napríklad nízku pôrodnosť. Ešte na konci 80. rokov pripadali na jednu ženu dve deti, na prelome storočia to bolo už pod úrovňou 1,3 dieťaťa na jednu ženu. Nie sme jediná krajina v Európe, ktorá prešla takýmto dramatickým vývojom.

Pozitívna správa je, že v posledných 10 rokoch je možné zaznamenať pozvoľný nárast plodnosti. Aj napriek tomu „baby boom“ nie je možné očakávať.

SME TU PRE VÁS

U nás nájdete komplexné finančné služby pre budúcnosť.
Vyplňte jednoduchý formulár a my sa o Vás postaráme.

Ďakujeme za Váš záujem, čoskoro Vás budeme kontaktovať.