Finančná gramotnosť na Slovensku je stále žalostná a ešte klesá

29.10.2019

V roku 2014 bola finančná gramotnosť slovenských domácností veľmi nízka, len na úrovni 10,6%. Podľa najnovšieho prieskumu, ktorý pozostával zo štyroch základných otázok smerujúcich na finančnú gramotnosť sme na tom však ešte horšie. Len 9,6% vedelo správne odpovedať na všetky štyri otázky. Finančná gramotnosť pritom ovplyvňuje naše rozhodnutia počas celého života. Dôsledkom nesprávnych finančných rozhodnutí môže byť nižšia nasporená čiastka na dôchodok v II. pilieri, nezabezpečenie súkromných úspor na dôchodok, nedostatočná ochrana pred nepredvídateľnými okolnosťami, predražené úvery na nehnuteľnosť, či spotrebu alebo len jednoducho strata finančných prostriedkov. Prieskum, ktorý zastrešila Národná banka Slovenska, bol zameraný na osobu v domácnosti, ktorá mala v rodine najväčší prehľad o financiách. Je preto pravdepodobné, že pokiaľ by sa zameral aj na ostatných členov, výsledky by boli ešte horšie. Prvá otázka bola zameraná na schopnosť rozlíšiť základné charakteristiky úverov na bývanie (správne odpovedalo 50%). Druhá otázka sa zamerala na porozumenie časovej hodnoty peňazí a úročeniu (správne 66%). Tretia a štvrtá otázka bola zameraná na investície a s ním súvisiace riziká. Tu boli vedomosti najnižšie. Podľa analytikov NBS je práve toto jedným z dôvodov, prečo približne 75% všetkých peňazí v II. pilieri je stále investovaných v slabo výnosných dlhopisových fondoch. Podľa výsledkov prieskumu finančná gramotnosť rastie s celkovým vzdelaním. Spomedzi vysokoškolsky vzdelaných osôb bola úspešnosť až 17,6%. Je to stále slabé číslo, ale výrazne lepšie ako celkové. V Nemecku a v Holandsku bolo správne zodpovedanie otázok až na úrovni 50%.

SME TU PRE VÁS

U nás nájdete komplexné finančné služby pre budúcnosť.
Vyplňte jednoduchý formulár a my sa o Vás postaráme.

Ďakujeme za Váš záujem, čoskoro Vás budeme kontaktovať.