Bezpečnejšie platby na internete

17.9.2019

Pri platbách bankovou kartou sa zavádzajú nové pravidlá, ktoré dosiahnu zvýšenie ich bezpečnosti. Zmeny sú spôsobené európskou smernicou o platobných službách, známou ako PSD2. Po novom na zvýšenie bezpečnosti platieb na internete bude potrebné tzv. dvojfaktorové overenie identity klienta. Inak povedané, banky, ktoré vydávajú platobné karty budú musieť overiť identitu klienta pomocou dvoch na sebe nezávislých autentifikačných faktorov spotrebiteľa, ktoré ho jasne určia. Smernica pripúšťa 3 možnosti overenia. Prvým je niečo, čo vlastní iba klient, napríklad mobilný telefón. Druhým je to, čo pozná len klient, napríklad heslo alebo PIN kód. Tretím je biometrická charakteristika, napríklad odtlačok prsta alebo identifikácia tváre, či hlasu. Banka tak bude musieť zabezpečiť autentifikáciu klienta na základe dvoch z troch spomenutých spôsobov. Smernica PSD2 vstúpila do platnosti 14. septembra 2019. V oblasti nákupov na internete však banky i zástupcovia obchodníkov v rámci celej EÚ indikovali, že potrebné zmeny budú trvať dlhšie. Z uvedeného dôvodu bolo na úrovni Európskej bankovej autority (EBA), ktorá smernicu vydala, navrhnuté prechodné obdobie pre nasadenie potrebných úprav. Od prechodného obdobia, o ktorom sa aktuálne rokuje, sa očakáva, že poskytne dostatok času pre nasadenie vyššieho stupňa ochrany pri platbách kartou v rámci nákupov na internete. Banky budú nové nástroje, ako sú mobilné aplikácie pre overenie biometrie, implementovanie systémov transakčnej analýzy a rad ďalších opatrení, implementovať priebežne, v najväčšej miere do konca tohto roka.

SME TU PRE VÁS

U nás nájdete komplexné finančné služby pre budúcnosť.
Vyplňte jednoduchý formulár a my sa o Vás postaráme.

Ďakujeme za Váš záujem, čoskoro Vás budeme kontaktovať.