Zvýšenie dôchodkov v roku 2020

7.8.2019

V januári nás čaká ďalšie zvýšenie dôchodkov. Všetky druhy dôchodkov, teda napríklad starobný, predčasný starobný, invalidné, vdovský a vdovecký, ale aj sirotský dôchodok sa budú začiatkom roka 2020 navyšovať o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o garantovanú pevnú sumu. Dôchodky sa každoročne navyšujú, podľa aktuálne platných pravidiel, na základe zverejnených údajov Štatistickým úradom SR, o medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok daného roka (2019) alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu daného druhu dôchodku podľa toho, čo bude pre penzistu výhodnejšie. Podľa údajov z tohto roka sa starobné dôchodky navýšia o 2,9% alebo o pevnú sumu 9 eur, podľa toho, čo bude pre dôchodcu výhodnejšie. O zvýšenie dôchodku nie je potrebné požiadať, dôchodky sa zvýšia automaticky priamo zo zákona. Rozhodnutia o zvýšení, zašle Sociálna poisťovňa poberateľom dôchodkov v priebehu mesiaca január 2020. Zvýšené dôchodky Sociálna poisťovňa vyplatí vo výplatnom termíne dôchodku v januári 2020. Príklad: Dôchodca k 31. decembru 2019 poberá starobný dôchodok v sume 300 eur. Pevná valorizačná suma je deväť eur, 2,9 % zo sumy penzie je po zaokrúhlení 8,70 eura. Od 1. januára 2020 bude tento dôchodca dostávať dôchodok v sume 309 eur, teda zvýšený o pevnú sumu. Iný dôchodca, ktorý poberá starobný dôchodok v sume 400 eur získa percentuálne zvýšenie o 2,9%, čo reprezentuje sumu 11,60 eur. V tomto prípade bude dostávať dôchodca sumu 411,60 eur mesačne počas celého budúceho roku.

SME TU PRE VÁS

U nás nájdete komplexné finančné služby pre budúcnosť.
Vyplňte jednoduchý formulár a my sa o Vás postaráme.

Ďakujeme za Váš záujem, čoskoro Vás budeme kontaktovať.