Zmena občianskeho zákonníka

24.10.2018

Od 1. októbra tohto roka je v platnosti novela Občianskeho zákonníka vo vzťahu k poistným zmluvám. K najvážnejšej zmene došlo pri doručovaní výzvy v súvislosti so zánikom poistnej zmluvy. Doteraz platilo, že poistenie zaniklo do 1 mesiaca od neuhradenia dlžného poistného po doručení výzvy od poisťovne. Nebolo však presne upravené, kedy poisťovňa musí zaslať výzvu a či vôbec. Od 1. októbra je však súčasťou Občianskeho zákonníka aj povinnosť poisťovne doručiť výzvu do jedného mesiaca odo dňa splatnosti dlžného poistného. V prípade ak výzva nebude doručená, poistenie zanikne do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti. V praxi to bude znamenať, že poistenie s dlžným poistným zanikne najneskôr do 3 mesiacov od vzniku dlhu na poistnom. Výnimku môžu tvoriť len rezervotvorné poistenia, napríklad kapitálové alebo investičné životné poistenie, kde si klient vytvára aj rezervu.

SME TU PRE VÁS

U nás nájdete komplexné finančné služby pre budúcnosť.
Vyplňte jednoduchý formulár a my sa o Vás postaráme.

Ďakujeme za Váš záujem, čoskoro Vás budeme kontaktovať.