Allianz-SP prevzala poisťovňu D.A.S.

18.6.2018

Spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa k 15. júnu tohto roka prevzala všetky poisťovacie aktivity D.A.S. Rechtsschutz AG na Slovensku. Allianz – SP na seba prebrala všetky práva, záväzky a pohľadávky zo zmlúv slovenskej pobočky D.A.S. Okrem toho, aj na základe získanej licencie od Národnej banky Slovenska, začala poisťovňa ponúkať poistenie právnej ochrany. Transakcia je súčasťou akvizície skupiny Allianz v troch krajinách, keď od nemeckej poisťovacej skupiny ERGO Group AG okrem prevzatia D.A.S. na Slovensku, Allianz v Belgicku prevezme DAS Luxemburg a Allianz Suisse a jej dcérska spoločnosť CAP prevezmú DAS Švajčiarsko. Akvizícia posilňuje konkurenčnú pozíciu skupiny Allianz v oblasti neživotného poistenia. Poistenie právnej ochrany doteraz poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa na Slovensku nemala vponuke.

SME TU PRE VÁS

U nás nájdete komplexné finančné služby pre budúcnosť.
Vyplňte jednoduchý formulár a my sa o Vás postaráme.

Ďakujeme za Váš záujem, čoskoro Vás budeme kontaktovať.