Od nového roka sa mení poskytovanie hypoték pre mladých

31.1.2018

Mladí sa k zvýhodneným úverom na financovanie bývania od nového roka dostanú za nových podmienok. Zaviedol sa totiž daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch. Vyplýva to z novely zákona o bankách, ktorú schválil definitívne parlament.

Zavedenie tohto daňového bonusu do zákona zapracoval ešte parlamentný finančný výbor. Pôvodne túto zmenu totiž obsahovala novela zákona o dani z príjmov, o ktorej prerušil výbor rokovanie.

Po novom sa tak zmení poskytovanie hypoték pre mladých. Tí mohli v minulosti získať po splnení určitých podmienok štátom dotovanú hypotéku zníženú o tri percentá. Po novom podporu od štátu pri kúpe nehnuteľnosti dostanú vo forme daňovo odpočítateľnej položky. Cieľom zmien je podľa rezortu financií zjednodušenie, sprehľadnenie, ako aj zníženie administratívnej záťaže pri celom procese poskytovania úverov.

"Žiadateľ o úver musí mať priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmov uvádzaných v daňovom priznaní v maximálnej výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie," uvádza sa v spoločnej správe k novele zákona.

Zvýhodnenie bude vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však vo výške 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac zo sumy 50.000 eur na jednu nehnuteľnosť. Nárok na bonus má vzniknúť počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.

Nezmení sa veková hranica. Naďalej si budú toto zvýhodnenie môcť uplatniť ľudia vo veku najmenej 18 a najviac 35 rokov. Nový daňový bonus bude uplatňovaný vždy až na konci zdaňovacieho obdobia za celý rok. V súčasnosti sa klientovi uplatňuje priebežne počas roka pri zaplatení každej mesačnej splátky.

Zmeny sa dotknú len nových úverov. Tie, ktoré boli čerpané skôr, sa budú riadiť starými pravidlami. Mladým ľuďom však po zmene pribudnú nové povinnosti. Zodpovednosť za uplatnenie daňového bonusu totiž prechádza na nich. Pri podaní daňového priznania si klient uplatní daňový bonus a zníži si tak daň z príjmu.

Klient bude potrebovať potvrdenie o výške úrokov pri úvere na bývanie, ktoré mu vystaví banka. Následne si daňový bonus bude môcť odpočítať z daní. Keď bude suma daňového bonusu vyššia ako výška dane, o preplatenie daňového preplatku bude môcť požiadať finančnú správu.

SME TU PRE VÁS

U nás nájdete komplexné finančné služby pre budúcnosť.
Vyplňte jednoduchý formulár a my sa o Vás postaráme.

Ďakujeme za Váš záujem, čoskoro Vás budeme kontaktovať.